Historik

Svenskt Rockarkiv bildades sommaren 1993 då fyra statliga institutioner inom musikområdet undertecknade uppropet "Dags att rädda rocken!". Anledningen var att mycket av det material som skildrar den svenska rockens pionjärtid under 50- och 60-talet riskerar att försvinna. Många skivbolagsarkiv gallras ut i och med övergången till CD. Flera skivbolag har upphört med sin verksamhet eller övergått i utländsk ägo. Det blir hela tiden allt svårare att lokalisera sådant som kan vara intressant för såväl forskare som en musikintresserad allmänhet. Svenskt Rockarkiv har därför som främsta syfte att samla in inspelningar och dokumentation som speglar svensk rockmusik ur olika aspekter, t.ex. grammofonskivor, ljudband, filmer, videoupptagningar, foton, affischer, böcker och andra trycksaker.

Svenskt Rockarkiv är sedan 2003 beläget i Hultsfred.

Svenskt Rockarkiv verkade de första åren genom en informell arbetsgrupp med företrädare för bl.a. de institutioner som tog initiativet till bildandet: Statens kulturråd, Musikmuseet, Arkivet för ljud och bild (Statens ljud- och bildarkiv sedan 2001-01-01) och Svenskt visarkivs jazzavdelning. I juni 1994 undertecknades ett avtal där dessa institutioner tillsammans med SKAP förbinder sig att bl.a.

  • samla och dokumentera vittnesbörd om rockmusiken i Sverige
  • förteckna, vårda och vetenskapligt bearbeta samlingarna
  • hålla samlingar och dokumentation tillgängliga för forskare och andra intresserade
  • levandegöra samlingar och dokumentation genom utställningar, program och publikationer.

Den 5 mars 1996 konstituerades Förbundet Svenskt Rockarkiv.

Sedan flytten från Stockholm till Hultsfred har arkivet utvecklats i snabb takt. Under dessa år har samlingarna växt från några tusen objekt till cirka 500 000 objekt. Våra fonogram har fått en egen databas som är den djupaste källan för populärmusikinspelningar i Sverige.Databasen är sökbar via hemsidan www.popfakta.se. Fonogramen har även digitaliserats. Registrering av affischer, bilder, tidskrifter, böcker samt rörlig bild genomförs kontinuerligt.

Något du letar efter?

I artikeldatabasen finns artiklar kring artister och grupper såväl svenska som internationella. Vill du ta del av artiklarna i sin helhet finns de att tillgå i Svenskt Rockarkivs lokaler i Hultsfred.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår